O.K. Bratislava
Ing. Ondrej Koči

Domové role 71
Bratislava

Tel.:
00421 / 0 / 245 522 434

00421 / 0 / 904 691 484

mail:
info@lampoveoleje.sk

Demineralizovaná vodaDemineralizovanú vodu pripravujeme modernou technológiou iónovej výmeny z pitnej vody na katexovej a anexovej kolóne. Takto získame ultračistú vodu s extrémne nízkym obsahom minerálnych látok.                                                                               

Podrobnejšie informácie nájdete  TU!